menu
nagłówek | header | image

Wstępny program

środa, 09.06.2021 r.

17.00-20.00
Sesja 1
Otwarcie Konferencji i wprowadzenie
Jacek Losy
Wczesana diagnostyka i leczenie SM od chwili rozpoznania - jako czynniki sukcesu terapeutycznego
Jacek Losy
Terapie anty-CD20 w leczeniu stwardnienia rozsianego
Monika Adamczyk-Sowa
Diagnostyka i leczenie postaci pierwotnie i wtórnie przewlekle postępującej SM
Andrzej Głąbiński
Wpływ infekcji SARS-CoV-2 na terapię chorych z SM
Alicja Kalinowska
Aktualne poglądy dotyczące klinicznie izolowanego zespołu – CIS
Tomasz Grzegorski

czwartek, 10.06.2021 r.

17.00-20.00
Sesja 2
Jak działają leki stosowane w stwardnieniu rozsianym?
Konrad Rejdak
Programy terapeutyczne w stwardnieniu rozsianym - nowości i wyzwania
Mariusz Stasiołek
Mavenclad (kladrybina w tabletkach ) w stwardnieniu rozsianym - czego jeszcze nie powiedziano o tym leku?
Jacek Losy
Pozycjonowanie leczenia stwardnienia rozsianego lekami drugiej linii na podstawie danych RWE oraz doświadczeń własnych
Robert Bonek
Diagnostyka różnicowa SM i NMOSD w wykorzystaniem przeciwciał antyneuronalnych
Katarzyna Buska
aktualizacja: 2021-04-14